Published May 31, 2016

##issue.tableOfContents##

Articles

Jyotika Sharma, Mushafiq Hassan Bhat, Stuti Ghildiyal, Danish Bashir
26-29
Rajan Shukla, Ashish Gupta, Prince Kumar, Amar Kumar, Deep Shekhar
05-08
RACHAPUDI S N V M K SAI PAVAN KUMAR, Prof. SURESH NUTHALAPATI
09-13
P.RAJESH *, B.MALLIKARJUNA NAIK, M. MOUNIKA, H. SREENIVASULU
14-21
BHARATHI .S
22-39
Shubham Bhardwaj, Yuvraj Varshney, Kasa v Sharma, Utkarsh Bhardwaj
40-45
Veena S, M Seshananda Reddy, T Nikhileswara Reddy, V R Sudarshan, Vinay Kumar K
46-50
Mr. KUNJ BIHARI SINGH PATEL, Mr. RAVI KUMAR, Mr. SACHIN DEV MISHRA, Mr. RAKESH Kr
01-04
Shankar. A. Modagi, H. V. Govinda Raju
09-18
View All Issues