(1)
Meihua Zhang; Linhan Wang; Xinhao Wen; Xiaojuan Xia; Chunyan Zhang. Design of Portable Intelligent Classification Cosmetic Cabinet Based on Image Processing. cse 2019, 5, 14-20.